Noi reguli pentru admiterea la facultate. Cum se calculează media de admitere

Printre criteriile generale se numără diploma de Bacalaureat obligatorie, iar media minimă de admitere la studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat nu poate fi mai mică de cinci. De asemenea, la admitere se pot lua în calcul notele de la probele de Bac, media de la Bac, notele şi mediile obţinute la examenul de licenţă.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu, a aprobat, prin ordin, criteriile generale privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat pentru anul universitar 2015 – 2016, se arată într-un comunicat al ministerului Educaţiei. Potrivit acestui document-cadru, concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ pentru studiile universitare (licenţă, master, doctorat) se poate organiza în sesiuni, în condiţii identice, exclusiv înainte de începerea anului universitar. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă şi de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu au obligaţia de a elabora propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, în conformitate cu metodologia-cadru emisă de Ministerul Educaţiei.

Ioana Nicolescu, adevarul.ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *