Stagii la Parlamentul European. Cum te poți înscrie

Parlamentul European organizează de două ori pe an stagii pentru plătite și neplătite pentru studenți și absolvenții de studii universitare, stagii în cadrul cărora tinerii pot descoperi activitatea parlamentară europeană. La data de 15 august s-a deschis o nouă sesiune de înscrieri pentru stagiile pentru absolvenți ai învățământului superior – opțiunea generală sau opțiunea jurnalism (bursele Schuman).

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a te înscrie la Bursele Schuman

Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din normele interne;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Candidații la bursele Robert Schuman, opțiunea jurnalism, trebuie să facă dovada experienței profesionale, fie prin articolele publicate, fie prin calitatea de membru al unei asociații de jurnaliști dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în jurnalism recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele candidate. Stagiile plătite sunt acordate pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi prelungite.

Datele de începere a stagiului și datele limită pentru primirea candidaturilor ]n 2015

Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie (miezul nopții)
Perioada stagiului: 1 martie – 31 iulie 2016
Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai 2016 (miezul nopții)
Perioada stagiului: 1 octombrie – 28/29 februarie 2016

Pentru a candida la stagiu trebuie să îndepliniți condițiile de mai sus și să completați formularul de candidatură online.

Completează aici formularul de candidatură pentru stagiile Schuman

La depunerea candidaturii online candidații au la dispoziție maximum 30 de minute pentru completarea fiecărei pagini din formularul de candidatură. În cazul în care formularul de înscriere rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile deja introduse se pierd. Formularul nu poate fi modificat online și se completează și se depune într-o singură etapă. Candidații pot depune o singură cerere pentru un stagiu și în cazul trimiterii mai multor candidaturi va fi reținută cea mai recentă.

Află mai multe despre Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European

Stagiile de formare pentru absolvenții de liceu

Parlamentul European organizează și stagii de formare pentru tinerii absolvenți de liceu (obținută înainte de termenul limită de depunere a candidaturii) care dețin o diplomă corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel. Acestea sunt destinate în mod prioritar tinerilor care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani înainte de prima zi a stagiului.

Durata stagiilor de formare este de una până la patru luni, cu posibilitatea de a beneficia de o derogare.

Stagii de formare neobligatorii

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile neobligatorii

Perioada de înscriere: 1 august – 1 octombrie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 ianuarie
Perioada de înscriere: 1 decembrie – 1 februarie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 May
Perioada de înscriere: 1 aprilie – 1 iunie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 septembrie

Stagii de formare obligatorii

Parlamentul European poate accepta candidații care îndeplinesc condițiile generale de admitere, în cazul în care un stagiu este obligatoriu:

 • în cadrul studiilor universitare sau al cursurilor unei instituții de învățământ de nivel echivalent;
  în cadrul pregătirii profesionale la nivel înalt organizate de o instituție fără scop lucrativ (mai ales institute sau organisme publice);
 • pentru a putea exercita o profesie,
 • pe baza unei justificări din partea acestor organisme/entități care acordă acces la exercitarea unei profesii.

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile obligatorii

Termenul limită de înscriere: 1 octombrie
Începerea stagiului: Între 1 ianuarie și 30 aprilie
Termenul limită de înscriere: 1 februarie
Începerea stagiului: Între 1 mai și 31 august
Termenul limită de înscriere: 1 iunie
Începerea stagiului: Între 1 septembrie și 31 decembrie

Condițiile de admitere pentru stagiile de formare

Stagiarii trebuie:

 • să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Până la 10% din numărul total de stagii prevăzut anual pot fi acordate cetăţenilor unei ţări terţe care nu este candidată la aderare, cu condiţia ca, după examinarea dosarului, autoritatea competentă să autorizeze efectuarea stagiului.
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive;
 • în cazul stagiarilor în domenii legate de copii, să prezinte un cazier judiciar, emis cu mai puţin de un an în urmă în ultimul loc de reşedinţă al stagiarului. În cazul în care cazierul judiciar provine dintr-o ţară în care se prevede un model special de cazier pentru persoanele care au contact cu copiii, se solicită acest tip de document.

Află mai multe despre Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *