Transparency International România se opune legalizării plăților informale în sănătate

Transparency International România se opune legalizării plăților informale în sănătate și susține eficientizarea sistemului sanitar ca soluție pentru remunerarea echitabilă a muncii, informează instituția pe pagina oficială.

Cu privire la faptul că „Ministrul Justiției, împreună cu reprezentanți din sistemul medical, va veni cu un proiect de lege, și nu cu o ordonanță de urgență (…), care să prevadă pe înțelesul tuturor faptul că acele contribuții suplimentare pe care pacienții vor să le aducă pentru medic, pentru asistent (să fie – n.n.) cu definirea cumulativă a trei condiții: să nu fie condiționată de medic, să fie după încheierea actului medical și să fie declarate, așa încât să fie și fiscalizate”, Transparency International România susține în mod ferm faptul că legalizarea plăților informale este eronată, întrucât această măsură:

  • Atacă demnitatea profesională. Afectează demnitatea umană a medicului și prestigiul profesiei, transformând un serviciu public și o profesie vocațională într-o tranzacție directă între medic și pacientul său, chiar dacă aceasta este la inițiativa pacientului.
  • Mută pe umerii pacientului sarcina angajatorului de a-și plăti just și onorabil angajații. Propunerea substituie obligația furnizorului de servicii medicale (unitatea de sănătate) de a plăti corespunzător serviciul prestat de medic pentru aceasta și pentru clienții săi. Altfel spus, în loc să fie o plată salarială care să acopere specificul muncii, investiția în carieră și importanța profesiei, precum și provocările migrației intracomunitare a forței de muncă, propunerea ar muta plata în compensație a veniturilor pe umerii pacienților.
  • Nu elimină riscurile juridice născute din echivocul legii. În mod real este extrem de dificil de stabilit când anume a existat o condiționare, fie expresă fie tacită prin metode non-verbale. Acest aspect conduce la creșterea riscurilor asupra medicilor și a personalului auxiliar de specialitate, în funcție de interpretarea ce ar putea fi dată în oricare dintre cazuri.
  • Nevoia reală de justă și onorabilă recompensă a muncii se acoperă prin eficientizarea sistemului sanitar. Ca soluție pentru remunerarea corespunzătoare a prestigiului, importanței și specificului muncii în sectorul sanitar, Transparency International România susține prevenirea și închiderea tuturor supapelor pentru fraudele din sistem, cu redistribuirea resurselor către investiții în tehnologie și investiții în capitalul uman din sănătate. Ținând cont de estimarea la minimum 18% a fraudelor în gestiunea resurselor pentru sănătate, care au loc în unitățile sistemului public de sănătate, și 21% practici incorecte și prejudiciabile pe piața de produse farmaceutice, cu un impact bugetar estimat la 1,51 miliarde de lei, eliminarea fraudelor din sistem ar putea fi suficientă și acoperitoare pentru a apropia media între venit și costurile nivelului de trai în România de media europeană a acestui raport, aplicabilă la analiza salarizării din sistemul de sănătate.
  • Apelul pentru acțiune. Având în vedere argumentele expuse, Transparency International România solicită un act normativ care să elimine echivocul cu privire la integritatea morală a relației medic – pacient, prin plata în acord pe statele de salarizare pentru merit și performanțe, însoțit de un plan pe termen mediu de redistribuire a resurselor din sistemul de sănătate către investiții în capitalul uman și asigurarea tehnologiilor necesare noilor abordări investigative și terapeutice. De asemenea solicităm ca titularii politicii publice să aplice un raport corect între urgenţă şi transparență, care să medieze interesele legitime ale profesiilor medicale cu cele ale beneficiarilor şi contribuabililor serviciului public de sănătate, la elaborarea acestei politici publice.

Medicii sunt funcționari publici și nu pot primi plăți de la pacienți

Reamintim faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin Decizia nr. 19/2015 faptul că medicii care activează în sistemul public de sănătate au statut de funcționar public și, în consecință, nu pot primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţii lor.

Decizia curții nu este prima care abordează statutul medicilor din spitalele de stat. În 2014, Curtea Constituțională a României a admis ca fiind neconstituțional articolul unic din Legea pentru modificarea art. 253¹ din Codul penal, care înlătura funcționarii publici din sfera subiecților activi a infracțiunii de conflict de interese și care excepta din categoria actelor incriminatoare emiterea, aprobarea, adoptarea și semnarea actelor administrative, precum și cele care privesc creația, dezvoltarea, pregătirea științifică, artistică, literară și profesională.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *