Admitere INM 2015. Lista celor 3297 de candidați înscriși în concursul care începe pe 30 august

Duminică, 30 august, are loc prima probă – testul grilă eliminatoriu pentru verificarea cunoștințelor juridice – din cadrul sesiunii iunie-octombrie a concursului de admitere INM 2015. Tot duminică, se desfășoară proba similară din concursul de admitere în magistratură 2015.

Actualizare 30 august 2015Vezi care sunt Subiectele și baremele la testul grilă eliminatoriu din 30 august

Foto via © Shutterstock.com

Programul de desfășurare a primei probe

Potrivit anunțului oficial publicat de Institutul Național al Magistraturii, proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoştinţelor juridice ce constituie prima etapă a concursului de admitere Ia I.N.M. va avea loc la data de 30 august 2015, la UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU, cu sediul în Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 şi UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREŞTI, CORP M cu sediul în Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4 şi CORP V, cu sediul în Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 187, sector 4.

Mijloace de transport:
–     metrou – staţia Timpuri Noi;
–     autobuzele 133, 312, 323 – staţia Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Concursul va începe la ora 9,00.

Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis între orele 7:30 – 8:30, numai pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate sau paşaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii pot folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, pe timpul desfăşurării probei, ceas si orice surse de informare, precum şi orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din concurs.

Info UtilLista candidaților ale căror dosare au fost admise în concursul de admitere INM 2015Listele cu repartizarea candidaţilor pe săli pentru testul grilă eliminatoriu din 30 august 2015

Noutățile concursului de admitere la INM 2015

Pentru prima dată de la publicarea noilor coduri în materie civilă și penală, toate noile coduri sunt materie de examen. Mai mult, în bibliografia tuturor materiilor s-a introdus precizarea că la elaborarea subiectelor vor fi avute în vedere deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție în materie de recurs în interesul legii, dar și noile hotărâri prealabile, decizii ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Modificarea tematicii a survenit în cadrul unei întâlniri consultative ce a avut loc pe 27 februarie 2015 și la care au participat reprezentanţii facultăţilor de drept din ţară, în scopul elaborării propunerilor privind tematica şi bibliografia celor două examene de admitere în Institutul Național al Magistraturii, respectiv de admitere în magistratură.

Admitere INM 2015 – Calendarul complet al concursului

 • 30 iunie 2015 – publicarea datelor referitoare la concurs;
 • 30 iunie – 21 iulie 2015 – depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere la INM la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea;
 • 21-24 iulie 2015 – înaintarea dosarelor la CSM;
 • 25 iulie- 12 august 2015 – verificarea dosarelor candidaţilor de către comisia de admitere a concursului;
 • 14 august 2015 – afişarea rezultatelor verificării dosarelor candidaţilor;
 • 14-17 august 2015 – formularea contestaţiilor de către candidaţii respinşi;
 • 18-25 august 2015 – soluţionarea contestaţiilor de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;
 • 26 august 2015 – afişarea listei finale a candidaţilor;
 • 30 august 2015 – test de verificare a cunoştinţelor juridice, la următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal;
 • 31 august 2015 – depunerea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare;
 • 1-2 septembrie 2015 – soluţionarea contestaţiilor la barem;
 • 4 septembrie 2015 – afişarea rezultatelor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;
 • 7 septembrie 2015 – publicarea motivării soluţionării contestaţiilor la barem;
 • 4-8 septembrie 2015 – depunerea contestaţiilor împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;
 • 9 septembrie 2015- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;
 • 10 septembrie 2015 – afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;
 • 13 septembrie 2015 – probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a raţionamentului logic;
 • 14 septembrie 2015. – depunerea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare;
 • 15-16 septembrie 2015 – soluţionarea contestaţiilor la barem;
 • 18 septembrie 2015 – afişarea rezultatelor obţinute la testul grilă de verificare a raţionamentului logic;
 • 21 septembrie 2015 – afişarea motivării soluţionării contestaţiilor la barem;
 • 18-22 septembrie 2015 – depunerea contestaţiilor împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a raţionamentului logic;
 • 23 septembrie 2015 – soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a raţionamentului logic;
 • 24 septembrie 2015- afişarea rezultatelor obţinute în cadrul primei etape a concursului;
 • 25 septembrie – 4 octombrie 2015 — susţinerea interviului;
 • 6 octombrie 2015 – afişarea rezultatelor finale.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *