ASTRA SA a intrat în faliment după 18 luni de administrare specială. 1.8 milioane asigurați vor fi despăgubiți

După 18 luni de administrare specială, ASTRA Asigurare – Reasigurare SA, companie cu peste 240 de unități în întreaga țară și un număr estimat de polițe încheiate de 2,5 milioane, va intra în faliment. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 august, de către președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Mișu Negrițoiu, într-o conferință de presă.

Astra Asigurare-Reasigurare SA intră în faliment. Foto via © Shutterstock.com

Potrivit unei analize a situației companiei ASTRA SA din ultimele 18 luni, de la instituirea regimului de administrare specială la Astra, obiectivul ASF pe această perioadă a fost „menţinerea stabilităţii companiei si a capacităţii acesteia de a-si onora obligaţiile, până la capătul planului de redresare propus de administratorul special KPMG Advisory si aprobat de Consiliul ASF, în încercarea de a fructifica toate sansele posibile de remediere.

Premisele de ordin financiar ale intrării în administrare specială şi parcursul procedurilor de redresare

Deteriorarea lichidităţii şi a solvabilităţii societăţii Astra Asigurări până sub nivelurile minime cerute de lege au fost determinate de trei categorii de cauze„, se arată în documentul citat, al cărui conținut îl redăm în cele ce urmează:

 • Managementul defectuos al activităţii companiei;
 • Servirea anumitor interese personale sau ale grupului de firme la care Astra este afiliată, prin utilizarea activelor companiei;
 • Raportarea distorsionată atât a poziţiei şi a performanţei financiare, cât şi a indicatorilor de prudenţialitate, având ca efect crearea aparenţei de conformitate cu regulile în vigoare.
 • Conform datelor financiare proprii, Astra Asigurări a raportat la 31.12.2013 o marjă de solvabilitate de 188 mil. lei (valoare pozitivă), un coeficient de lichiditate de 0,81 şi un ’’surplus” de capital de 43 mil. lei.
 • La o primă verificare/analiză diagnostic realizată de KPMG în martie 2014, a rezultat însă că Astra Asigurări avea o marjă de solvabilitate disponibilă de -779 lei (valoare negativă) şi înregistra un necesar de capital[*] de 924 mil. lei.
 • Datele financiare ajustate în urma analizei KPMG au fost verificate ulterior de Deloitte şi confirmate, auditul pentru 31.12.2013 identificând o marjă de solvabilitate de -928 mil. lei (valoare negativă), un coeficient de lichiditate de 0,12 şi un necesar de capital de 939 mil. lei.
 • Exerciţiul de evaluare bilanţieră BSR realizat de ASF în colaborare cu Comisia Europeană şi EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale) pe cifrele de la 30.06.2014, a reconfirmat situaţia financiară necorespunzătoare: marjă de solvabilitate de -1.029 mil. lei (valoare negativă) şi un necesar de capital de 1.174 mil. lei – conform Raportului Mazars.
 • Un nou audit realizat de Deloitte pentru situaţia de la 31.12.2014 a întărit constatarea situaţiei financiare dificile a Astra: marjă de solvabilitate negativă de 908 mil. lei, coeficient de lichiditate de 0,08 şi un necesar de capital de peste un miliard de lei.

Majorarea capitalului social – condiţie indispensabilă pentru refacerea situaţiei financiare si ieşirea societăţii din administrarea specială

Aprobarea majorării capitalului Astra de către AGEA

Pe 12 mai 2014, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Astra a aprobat delegarea Administratorului Special pentru majorarea capitalului social cu până la 490 mil. lei. Pe lângă injecţia de capital, planul de redresare a prevăzut măsuri fără impact la nivelul lichidităţii (non-cash) precum:

 • extinderea programului de reasigurare pentru riscul de catasfrofă: retenţia netă a Astra fost redusă de la 10 mil. euro la 3 mil. Euro;
 • garantarea/darea în plată a împrumuturilor intra-grup (peste 119 mil. lei, inclusiv dobânda datorată); demersurile în acest sens nu au putut fi finalizate; Astra a înaintat o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă a debitoarei Medien Holding, controlată tot de acţionarii principali ai societăţii;
 • stingerea amiabilă a litigiilor aferente contractelor de asigurare încheiate cu compania Romstrade în favoarea CNADNR: pe 29 septembrie este programat următorul termen în litigiul dintre Astra şi CNADNR, care vizează o potenţială obligaţie de plată de 95 mil. lei.

Prima etapă de majorare a capitalului social

Pe 18 februarie 2015, ASF a validat majorarea de capital social realizată prin aportul acţionarilor existenţi, în sumă de 65 mil. lei – total insuficientă în raport cu nevoile societăţii.

A doua etapă – şi ultima măsură din planul de redresare

Pe 27 mai 2015, ASF a aprobat prospectul pentru a doua etapă a majorării de capital prin care se urmărea mobilizarea a 425 mil. lei prin aport în numerar. La încheierea ultimei faze destinate investitorilor calificaţi, pe 19 august 2015, a fost constatată absenţa unei subscrieri semnificative, procesul de majorare a capitalului social al Astra fiind considerat eşuat. Întreaga etapă le-a fost deschisă şi acţionarilor existenţi, care însă nu au mai făcut nicio subscriere.

Acţiunile KPMG de identificare de investitori potenţiali

Pentru a maximiza şansele încheierii cu succes a majorării capitalului social, administratorul special a fost mandatat de AGEA, în aprilie 2014, să demareze şi să coordoneze procesul de identificare a unui investitor strategic, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor de redresare financiară. Întregul demers a avut sprijinul constant al ASF.

KPMG a mobilizat resurse din echipa locală, dar şi din reţeaua globală a grupului, respectiv din Germania, Polonia, Marea Britanie, Franţa sau SUA, a organizat inclusiv o cameră de date virtuală şi a susţinut o corespondenţă de business intensă cu peste 30 de potenţiali investitori strategici, instituţionali şi/sau intermediari (bănci de investiţii, buticuri de fuziuni şi achiziţii, firme de consultanţă), în încercarea de promova cât mai eficient oportunitatea de investiţie în Astra.

Atitudinea necooperantă a acţionarilor în procesul de redresare financiară

Contestarea în instanţă a Deciziei ASF de instituire a administrării speciale. Pe 21 februarie 2014, acţionarii şi conducerea Astra au iniţiat o acţiune în instanţă de contestare a deciziei ASF privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială. Nu a fost singura intervenţie în justiţie împotriva planului de redresare, fiind contestată şi Decizia ASF nr. 999/25 mai 2015 privind restricţionarea activităţii de subscriere şi încercându-se stoparea ultimei etape a majorării de capital.

Lipsa de cooperare în rezolvarea operaţiunilor financiare intra-grup. Administratorul Special al Astra a solicitat în repetate rânduri sprijinul acţionarilor majoritari existenţi în vederea recuperării creanţei de peste 119 mil. lei de la societatea Medien – Holding controlată de către aceştia. În ciuda iniţierii unor negocieri în vederea stingerii amiabile a creanţei, Medien nu a mai furnizat un răspuns clar la propunerile KPMG.

Boicotarea acţiunii de vânzare şi salvare a societăţii. În ciuda interesului real manifestat de anumiţi investitori potenţiali, acţionarii majoritari existenţi au ridicat pretenţii de preţ care au fost considerate exagerate prin prisma injecţiilor de capital necesare în viitor, evaluarea propusă a acţiunilor fiind percepută ca nerealistă. Subscrierea integrală de către un investitor a sumei de 425 mil. lei prevăzute pentru a doua etapă a majorării de capital ar fi asigurat o deţinere de maximum 62% din acţiunile Astra, însă investitorii interesaţi de companie îşi doreau cotrolul absolut, invocând inclusiv reputaţia vechilor acţionari. Ca atare, majorarea de capital ar fi trebuit dublată de o tranzacţie de vânzare a acţiunilor existente, tranzacţie care nu a putut avea loc din cauza preţului prea mare din punctul de vedere al potenţialilor investitori.

Închiderea procedurii de redresare financiară. Eşuarea demersului de majorare a capitalului, prevăzut prin planul de redresare financiară, dar blocat de acţionari prin atitudinea neconstructivă manifestată la negocierile cu potenţialii investitori, a marcat etapa finală a planului şi implicit încheierea acestuia după aproximativ 18 luni de eforturi pentru gestionarea unor simptome cu tendinţă de agravare pe parcursul mai multor ani şi care în final s-au generalizat la nivelul societăţii.

Pe lângă majorarea capitalului, readucerea Astra în zona de conformitate a indicatorilor de prudenţialitate era condiţionată de succesul în implementarea măsurilor operaţionale din planul de redresare sau de o injecţie de capital suplimentară. Parametrii financiari au fost stabilizaţi pe parcursul implementării planului de redresare, societatea nu a mai avut pierderi la sfârşitul lui 2014, însă problemele structurale nu au putut fi corectate, iar indicatorii critici de prudenţialitate – solvabilitatea, lichiditatea şi capitalizarea – nu au putut fi readuşi în marjele de conformitate fără aportul de capital necesar.

Imposibilitatea aplicării unui plan alternativ de redresare

În absenţa majorării de capital, experţii nu au putut identifica alte posibilităţi de restabilire a indicatorilor financiari ai Astra, în condiţiile în care societatea se confrunta deja de la o lună la alta cu dificultăţi evidente de susţinere a obligaţiilor de plată. Fără implicarea unui investitor, procedura de redresare financiară prin administrare specială ajunge practic la final, orice altă formă de redresare devenind imposibil de imaginat prin raportare la datele financiare ale societăţii

Situaţia financiară a societăţii Astra la 30 iunie 2015

 • Marja de solvabilitate disponibilă: – 870,9 mil. lei (valoare negativă)
 • Coeficientul de lichiditate: 0,03
 • Necesarul de capital[*]: 967,8 mil. lei

[*]calculat în baza valorii activului net şi a cerinţelor minime de capital – pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă.

Contestațiile service-urilor auto

În februarie 2014, Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) și Asociația Concesionarilor Dacia, Renault, Nissan anunțau că nu vor mai accepta reparații pentru niciun autovehicul asigurat la Astra SA, întrucât plățile reparațiilor erau făcute cu foarte mare întârziere și neconform cu realitatea.

Acesta a fost începutul sfârșitului companiei care se laudă pe pagina oficială cu plata celei mai mari polițe de despăgubire din România, dar și cu concepte precum „Angajament”, „Tradiție”, „Seriozitate” sau „Responsabilitate”.

Numirea administratorului special la ASTRA SA s-a dovedit a fi doar o prelungire a unei situații fără ieșire din punct de vedere financiar. Cei 1,8 milioane de asigurați ASTRA SA vor fi despăgubiți, așa cum a anunțat ASF, din Fondul de Garantare a Asiguraților, suma totală estimată a despăgubirilor ridicându-se la circa 900 milioane lei, adică echivalentul a sumei aproximative de 200 milioane euro.

Procedura despăgubirii nu a fost încă anunțată, dar clienții Astra vor trebui să depună o cerere pentru a-și primi banii înapoi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *