Impozite duble pentru locuinţe şi chiar de 20 de ori mai mari pentru spaţiile comerciale

Impozite duble pentru locuinţe şi chiar de 20 de ori mai mari pentru spaţiile comerciale ar putea plăti persoanele fizice, din 2016, potrivit noului Cod fiscal. Cât de mult vor creşte depinde de consiliile locale.

În timp ce scăderea taxelor, cu excepția TVA de 20%, a fost amânată pentru 2017 conform acordului dintre partide, majorarea impozitelor locale, prevăzută de noul Cod fiscal, este certă.

Foto via © Shutterstock.com

Sistemul de impozitare a proprietăţilor imobiliare se va schimba radical, din 2016, conform noului cod. Cele mai afectate vor fi persoanele fizice care deţin clădiri nerezidenţiale, folosite în scop economic, adică spaţii comerciale sau de birouri.

Destinaţia clădirii – rezidenţială sau nerezidenţială – este principalul criteriu în funcţie de care se vor stabili taxele locale de anul viitor. În prezent, Codul fiscal nu face această distincţie şi instituie formulele de calcul (cota de impozit, valoarea impozabilă) în funcţie de statutul proprietarului: persoană fizică sau juridică.

Prin urmare, persoanele fizice care, acum, plătesc aceleaşi impozite, indiferent de scopul în care este utilizat imobilul, vor datora mai mult, din 2016. Pentru spaţiile comerciale sau de birouri, vor plăti exact ca firmele. Taxa va fi cel puţin dublă şi va putea ajunge chiar de 20 de ori mai mare.

Nivelul va depinde de decizia consiliilor locale care vor putea alege o cotă din intervalul 0,2%-1,3%.

„Cât de mult vor creşte impozitele depinde, în primul rând, de cota pe care o va alege consiliul local pe raza căruia se află clădirea, iar, în al doilea rând, de valoarea impozabilă care, din 2016, va fi valoarea de piaţă asupra căreia se va aplica cota de impozit“, spune Eugenia Ion, tax manager Contexpert.

Având în vedere că, în cazul persoanelor fizice cota este acum de 0,1%, rezultă că taxa va fi cel puţin de două ori mai mare din 2016. „Pentru a înţelege mai clar amploarea modificărilor, luăm următorul exemplu: o persoană fizică deţine o clădire de 100 mp în Bucureşti, în zona A, pe care o închiriază unei firme. În prezent, cota de impozitare este de 0,1%, valoarea impozabilă pe mp este de 935 lei, iar coeficientul de ajustare este 2,6. Rezultă un impozit anual de 243 lei. În 2016, presupunând că decizia consiliului local va fi să aleagă cota maximă, aceasta va fi 1,3%, iar dacă valoarea impozabilă pe mp va fi 4.500 lei, conform unui raport de evaluare, rezultă un impozit de 5.850 lei“, explică Eugenia Ion.

În cazul în care nu există un raport de evaluare, cota de impozit va fi 2%. „În lipsa unor documente care să ateste valoarea apartamentului utilizat pentru exemplul nostru de calcul, impozitul datorat pe clădirile nerezidențiale ar fi stabilit la 5.200 lei, cota de 2% fiind de 10 ori mai mare decât cota maximă aplicabilă în cazul clădirilor rezidențiale“, spune Alexandru Mănucu, tax senior consultant al Țuca Zbârcea & Asociații Tax.

Cum vor fi impozitate clădirile firmelor?

În prezent, cota de impozit este cuprinsă între 0,25% şi 1,50%, indiferent de destinaţia clădirii.

Clădiri rezidenţiale

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Clădiri nerezidenţiale

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile.

Clădiri cu destinaţie mixtă

Impozitul se va determina prin însumarea impozitului calculat pe ntru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Valoarea impozabilă a clădirilor deţinute de persoane juridice va fi valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se va datora impozitul şi poate fi:

  • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal
  • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat
  • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior
  • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior
  • valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Valoarea impozabilă se va actualiza o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare. În caz contrar, cota impozitului va fi 5%. În prezent, dacă evaluarea nu este efectuată timp de 3 ani, cota de impozit este între 10% si 20%, iar pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani cota este între 30% şi 40%.

Cum vor fi impozitate clădirile persoanelor fizice?

Impozitul va fi calculat în funcţie de destinaţia clădirii. În prezent, impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii indiferent de destinaţia acesteia.

Clădiri rezidenţiale şi clădirile – anexă:

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota va fi stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul prevăzut de Codul fiscal. De exemplu, valoarea impozabilă pentru o clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic care are instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire va fi de 1.000 lei/mp (pentru alte tipuri de clădiri scade până la 75lei/mp). În prezent, cea mai ridicată valoare impozabilă este de 935 lei/mp, iar cea mai mică 63 lei/mp.

Valoarea impozabilă se va ajusta în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea cu un coeficient de corecţie. De exemplu, pentru o clădire amplasată într-o localitate de rang 0, în zona A, coeficientul va fi de 2,6 (şi va scădea, în funcţie de rang şi zonă, până la 0,9).

Coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10 pentru apartamentele din blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente.

Totodată, valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării (cu 50% dacă are o vechime de peste 100 de ani şi scade până la 10% dacă are o vechime între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv.)

Clădiri nerezidenţiale:

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% (în funcţie de decizia consiliului local) asupra valorii:

  • rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
  • lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
  • clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani.

Dacă valoarea clădirii nu poate fi calculată asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% şi se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădiri rezidenţiale.

Clădiri cu destinaţie mixtă:

Impozitul se va calcula prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa în scop nerezidenţial.

Dacă cele două tipuri de suprafeţe nu pot fi evidenţiate distinct, impozitul se va datora ca pentru clădiri:

-rezidenţiale, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal şi nu se desfăşoară nicio activitate economică

-nerezidenţiale dacă este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşsoară activitatea economică.

Diana Zaharia, capital.ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *