Angajari la Banca Naţională a României

Banca Naţională a României, instituţie în cadrul căreia lu­crea­ză aproximativ 1.900 de persoane, scoate la concurs trei pos­turi de expert în cadrul direcţiei de rezoluţie bancară, un de­partament care a apărut în organigrama BNR la începutul acestui an şi care se ocupă de reorganizare băncilor cu probleme.

Direcţia rezoluţie bancară este coordonată de vice­guver­natorul Bogdan Olteanu. Rezoluţia bancară urmăreşte men­ţinerea stabilităţii financiare şi continuarea activităţii băncilor cu probleme, proces gestionat de o autoritate de rezoluţie.

BNR caută doi experţi care să activeze în cadrul serviciului pregătire şi implementare decizii de rezoluţie, şi unul care să profeseze la serviciul coordonare strategii şi politici de rezoluţie. Termenul limită de înscriere în ambele cazuri este 26 octombrie.

Printre atribuţiile postului pentru prima categorie, BNR menţionează evaluarea îndeplinirii condiţiilor pentru declanşarea rezoluţiei unei instituţii de credit şi evaluarea oportunităţii aplicării deciziei de rezoluţie. Totodată, cei care vor fi recrutaţi în cadrul serviciului pregătire şi implementare strategii trebuie să identifice evaluatorii care îndeplinesc condiţiile de independenţă faţă de orice autoritate publică Ñcu luarea în considerare a criteriilor din standardele tehnice de reglementare emise de Autoritatea Bancară Europeană în acest sens, în scopul selectării evaluatorilor independenţi faţă de instituţia de credit supusă rezoluţiei“.

BNR cere ca cei care aplică pentru aceste poziţii să aibă experienţă de minimum cinci ani în domeniul financiar-bancar, să aibă cunoştinţe aprofundate în managementul riscurilor financiare, în evaluarea profilului de risc al băncilor, guvernanţa şi controlul instituţiilor de credit, dar şi cunoştinţe aprofundate privind cadrul de reglementare bancară, de contabilitate/audit intern şi de evaluare a bilanţului băncilor.

Liviu Popescu, zf.ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *