448 de femei, inclusiv din Sibiu, au devenit îngrijitoare de bătrâni la domiciliu, în proiectul S.A.F.I.R

Asociaţia React a anunţat marți, 27 octombrie a.c., încheierea perioadei de implementare a proiectului „Școala de antreprenoriat pentru femei cu iniţiative responsabile” – S.A.F.I.R şi realizarea obiectivelor asumate.

Foto via © Shutterstock.com

Proiectul a abordat şi a acţionat în trei direcţii majore. Pe de o parte s-a oferit pregătire şi calificare profesională pentru o categorie vulnerabilă (femei fără mari şanse de angajare sau fără perspective profesionale), într-un domeniu tot mai căutat, acela al îngrijirii la domiciliu. Pe de altă parte, a oferit o soluţie pentru nevoia tot mai mare de specialişti în acest domeniu, nevoie apărută pe fondul îmbătrânirii populaţiei şi, în consecinţă, a creşterii numărului de vârstnici care necesită servicii socio-medicale la domiciliu. Nu în ultimul rând, proiectul a pregătit un nucleu de promotori la nivel local ai şanselor egale pe piaţa muncii.

Astfel, 448 de femei din orașele București, Băileşti (jud. Dolj), Sibiu (jud. Sibiu) şi Slatina (jud. Olt), s-au calificat în meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, în cadrul proiectului, și au obținut certificatul recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstince şi de Ministerul Educaţiei Naţionale. În completarea acestei calificări, cursantele au fost iniţiate în folosirea tehnologiei, prin cursuri gratuite de competențe TIC. Cursurile de tehnologia informației au fost necesare nu numai pentru o mai bună adăpare la cerinţele actuale ale pieţei muncii, dar şi pentru a putea beneficia de toate avantajele pe care tehnologia le aduce, inclusiv în practicarea meseriei de îngrijitoare la domiciliu. În acest sens, prin S.A.F.I.R. a fost creată o platformă online care va susţine în continuare reţeaua profesionistelor în îngrijire la domiciliu, oferindu-le un instrument de relaţionare şi schimb de experienţă şi de identificare a celor mai bune oferte de angajare, după criterii personalizate.

În plus, 25 de femei din rândul cursantelor, care au dovedit un interes deosebit pentru demararea unor afaceri, au participat la cursuri acreditate de iniţiere în competențe antreprenoriale şi au fost asistate în dobândirea personalităţii juridice şi deschiderea afacerilor.

Pentru a consolida intervenţia pe piaţa muncii in regiunile de implementare a proiectului, Asociaţia React a derulat şi o amplă campanie de conştientizare a importanţei respectării egalităţii de şanse. 468 de persoane, membri ai societăţii civile şi ai mass-media – în calitate de formatori de opinie, au participat la 18 sesiuni de instruire privind egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi. În cadrul sesiunilor, participanţii au fost încurajaţi să promoveze măsurile care întăresc respectarea accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere.

„Prin proiectul S.A.F.I.R. am contribuit, încă o dată, la dezvoltarea comunităților locale, la schimbarea mentalităților eronate și la soluționarea unor probleme sociale importante, precum calitatea vieții vârstnicilor. Numărul mare de cursante și de participanți la sesiunile de egalitate de șanse, care a depășit indicatorii asumați prin proiect, ne-a confirmat că există interes pentru schimbare” a declarat Anca Ștefan, președinte Asociația React.

Asociaţia React este o organizaţie neguvernamentală ce participă semnificativ la dezvoltarea celor patru piloni ai unei comunităţi prospere: sănătate, educaţie, economie socială şi dezvoltare comunitară.

Proiect derulat cu fonduri europeneProiectul „Femeia de astăzi pentru societatea de mâine” a fost implementat şi comunicat sub denumirea „Școala de antreprenoriat pentru femei cu iniţiative responsabile (S.A.F.I.R)” şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *