Monitorul Oficial nr. 1003, nr. 1004, nr. 1004 bis și nr. 1005 din 14 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1005 din 14 Decembrie 2016

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 3. Hotărârea Guvernului nr. 927/2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008
 4. Ordinul Inistitului Național de Statistică nr. 1302/2016 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017
 5. Ordinul nr. 1395/2016 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
 6. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 38 din 07 Noiembrie 2016 în Dosarul nr. 2.552/1/2016

Monitorul Oficial nr. 1004 din 14 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României [Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1004 Bis conține 14.650 pagini. Pentru achiziție adresați-vă Centrului pentru relații cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial]

Monitorul Oficial nr. 1004 din 14 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României
 2. Hotărârea Guvernului nr. 912/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Sibiu
 3. Hotărârea Guvernului nr. 915/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 48 + 900-km 93 + 500, Rovinari-Bumbeşti-Jiu“, judeţul Gorj
 4. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 17 din 17 Octombrie 2016 în Dosarul nr. 16/2016

Monitorul Oficial nr. 1003 din 14 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 925/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
 2. Hotărârea Guvernului nr. 926/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
 3. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 994/2016 privind actualizarea Băncii naţionale de date analitice pentru fiecare an de producţie
 4. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1145/2822/2072/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele
 5. Ordinul Ministerului Sănătății și al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1393/1018/2016 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
 6. Ordinul Ministerului Culturii nr. 3787/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Zidului de incintă, a Pavilionului de nord şi a Pavilionului de sud în cadrul ansamblului monument istoric Mănăstirea Argeş, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B
 7. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 23 din 25 Octombrie 2016 în Dosarul nr. 2.608/1/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *