Ajutor de minimis pentru Programul Pilot Start-Up Mediu Eco-Business

Programul Pilot Start Up Mediu Eco Business, măsură de ajutor de minimis care vizează finanţarea nerambursabilă a tehnologiilor de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi, a fost aprobat ieri, printr-un memorandum, de Guvern.

Foto via © Shutterstock.com

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă a tehnologiilor de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi. Este vorba despre proiecte pentru reducerea impactului asupra mediului prin încurajarea obținerii de materiale și/sau produse din materii prime naturale și/sau materii prime reciclate.

Programul Start Up Mediu își propune să identifice și să susțină dezvoltarea de produse și servicii cu impact redus asupra mediului în arii-cheie în care solicitanții pot avea un impact semnificativ prin programe de re-tehnologizare și producție în sectorul materialelor și produselor cu impact redus asupra mediului, investiții în tehnologii, procese industriale și de producție care procesează în mod sustenabil resursele de mediu, și stimulează deopotrivă dezvoltarea si prezența pe piață a micilor producători locali.

Schema de minimis se adresează operatorilor economici, întreprinderi unice, cu excepţia celor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, în producţia primară a produselor agricole, în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, desfăşoară activităţi legate de export către state terţe sau către state membre sau desfăşoară activităţi care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor importate.

(1) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis sunt:

a) investiţii legate de înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie al unei unităţi existente;

b) realizarea clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului, cu dotările aferente – instalaţii electrice, instalaţii de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Sunt eligibile doar instalaţiile menţionate mai sus care sunt realizate în interiorul clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor și nu reprezintă cheltuieli cu asigurarea utilităților;

c) achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor prezentului proiect;

d) montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice;

e) instalare și punerea în funcțiune;

– pregătirea personalului de exploatare – cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;

– probe tehnologice şi teste – cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor;

f) studii de fezabilitate, proiect tehnic, în limita a 8% din cheltuielile eligibile pentru investiţia de bază.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi.

Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu. Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Cuantumul finanțării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se putea depăşi, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR, conform legislației în vigoare.

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, pe tipuri de proiecte şi în limita sumei alocate.

Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis, care va fi acordată în cadrul schemei este de 288,45 milioane lei, în perioada 2016-2020.

Schema de minimis îşi încetează valabilitatea la 31 decembrie 2020.

Stefania Popa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *