Monitorul Oficial nr. 1006, nr. 1007, nr. 1007 bis, nr. 1008, nr. 1008 bis, nr. 1009 și nr. 1010 din 15 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1010 din 15 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 940/2016 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016
 2. Decizia Prim-Ministrului nr. 379/2016 privind sancţionarea domnului Dumitru-Daniel Şerban, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 3. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 19 din 13 Iunie 2016 în Dosarul nr. 1.361/1/2016

Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1130/2016 privind numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
 2. Decretul nr. 1131/2016 privind numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
 3. Decretul nr. 1132/2016 privind numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
 4. Decretul nr. 1133/2016 privind numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 7. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 8. Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2016 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

Monitorul Oficial nr. 1008 bis din 15 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 – 4 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 974/2016 pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 şi IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 [ghidul solicitantului aprobat]

Monitorul Oficial nr. 1008 din 15 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 923/2016 privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
 2. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 974/2016 pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 şi IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
 3. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 5566/2775/2084/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică“

Monitorul Oficial nr. 1007 bis din 15 Decembrie 2016

 1. Anexa la Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului

Monitorul Oficial nr. 1007 din 15 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 904/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020
 2. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1200/2847/2095/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „SANEVIT 2003“ – S.A.
 3. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
 4. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
 5. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului
 6. Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (republicare)

Monitorul Oficial nr. 1006 din 15 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 928/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare
 2. Hotărârea Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului
 3. Hotărârea Guvernului nr. 930/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni“
 4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1409/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2799/2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5896/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române
 7. Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *