Monitorul Oficial nr. 1023, nr. 1024, nr. 1024 bis, nr. 1025 și nr. 1026 din 20 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1026 din 20 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
 2. Hotărârea Senatului nr. 162/2016 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016
 3. Hotărârea Guvernului nr. 951/2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025
 4. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

Monitorul Oficial nr. 1025 din 20 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 908/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
 2. Hotărârea Guvernului nr. 932/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
 3. Hotărârea Guvernului nr. 934/2016 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz- Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa“
 4. Hotărârea Guvernului nr. 946/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări
 5. Hotărârea Guvernului nr. 953/2016 privind recunoaşterea Fundaţiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică
 6. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 30 din 17 Octombrie 2016 în Dosarul nr. 1.902/1/2016

Monitorul Oficial nr. 1024 bis din 20 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1221/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni

Monitorul Oficial nr. 1024 din 20 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 917/2016 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier – (Anina) – Reşiţa“
 2. Hotărârea Guvernului nr. 942/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 3. Hotărârea Guvernului nr. 945/2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului“ desfăşurat în perioada 2015-2018
 4. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 997/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte
 5. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1221/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni
 6. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1421/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

Monitorul Oficial nr. 1023 din 20 Decembrie 2016

 1. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale
 2. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii
 3. Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3620/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 4. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3619/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 5. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 35 din 31 Octombrie 2016 în Dosarul nr. 2.200/1/2016
 6. Lista Autorității Electorale Permanentă nr. 14/2016 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *