Monitorul Oficial nr. 1027, nr. 1028, nr. 1028 bis, nr. 1029, nr. 1029 bis, nr. 1030, nr. 1031 și nr. 1032 din 21 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1032 din 21 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Senatului nr. 165/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului
 2. Hotărârea Senatului nr. 164/2016 pentru alegerea preşedintelui Senatului
 3. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 124/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor
 4. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 207/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
 5. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1444/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă – Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“

Monitorul Oficial nr. 1031 din 21 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Senatului nr. 163/2016 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016
 2. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 122/2016 cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016
 3. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 123/2016 pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor
 4. Decizia Prim-Ministrului nr. 385/2016 privind eliberarea domnului Florea-Tiberiu Trifan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
 5. Lista Autorității Electorale Permanentă nr. 16/2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

Monitorul Oficial nr. 1030 din 21 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1138/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 2. Decretul nr. 1139/2016 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 3. Decretul nr. 1141/2016 privind rechemarea unui ambasador
 4. Decretul nr. 1140/2016 privind rechemarea unui ambasador
 5. Decretul nr. 1143/2016 privind rechemarea unui ambasador
 6. Decretul nr. 1142/2016 privind rechemarea unui ambasador
 7. Decretul nr. 1145/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
 8. Decretul nr. 1144/2016 privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
 9. Decretul nr. 1146/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
 10. Decretul nr. 1147/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
 11. Decretul nr. 1148/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne
 12. Decretul nr. 1149/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne
 13. Decizia Curții Constituționale a României nr. 549/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 14. Decretul nr. 1150/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne
 15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 16. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 998/2016 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 iulie 2016- 30 septembrie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
 17. Decizia Prim-Ministrului nr. 384/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Ion Gherguţ din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

Monitorul Oficial nr. 1029 bis din 21 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1217/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru

Monitorul Oficial nr. 1029 din 21 Decembrie 2016

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. 794/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1^1)-(1^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 2. Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 3. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1217/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru
 4. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 3169/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Monitorul Oficial nr. 1028 bis din 21 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu şi ROSPA0018 Cheile Bicazului Hăşmaş

Monitorul Oficial nr. 1028 din 21 Decembrie 2016

 1. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 2. Decretul nr. 1135/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 3. Decretul nr. 1137/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016
 4. Decretul nr. 1136/2016 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
 5. Decizia Curții Constituționale a României nr. 563/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 6. Decizia Curții Constituționale a României nr. 620/2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 7. Hotărârea Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 8. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu şi ROSPA0018 Cheile Bicazului Hăşmaş
 9. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2298/2016 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

Monitorul Oficial nr. 1027 din 21 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ – Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300-km 14 + 000
 2. Hotărârea Guvernului nr. 954/2016 privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti
 3. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 4. Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 2269/2016 pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 6 decembrie 2016 şi la Chişinău la 15 decembrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, precum şi în baza articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional
 5. Ordinul Ministerul Finanțelor Publice și al Ministerului Afacerilor Externe nr. 2852/2237/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
 6. Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 7. Lista Autorității Electorale Permanentă nr. 15/2016 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
 8. Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, în cuprinsul art. VIII

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *