Monitorul Oficial nr. 1033, nr. 1033 bis, nr. 1034, nr. 1035, nr. 1036, nr. 1037, nr. 1038 și nr. 1039 din 22 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1039 din 22 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 976/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei
 2. Hotărârea Guvernului nr. 974/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Galaţi, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei
 3. Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ
 4. Hotărârea Guvernului nr. 979/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 5. Hotărârea Guvernului nr. 978/2016 privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ în bugetul pe anul 2016 între Ministerul Transporturilor şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
 6. Hotărârea Guvernului nr. 984/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel
 7. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5920/2016 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2016-2017

Monitorul Oficial nr. 1038 din 22 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 936/2016 pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 2. Hotărârea Guvernului nr. 973/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy)
 3. Ordinul Ministerului Transporturilor și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 1506/2878/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA“
 4. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6045/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar – CSA
 5. Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2016 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017

Monitorul Oficial nr. 1037 din 22 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 955/2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale
 2. Hotărârea Guvernului nr. 956/2016 privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
 3. Hotărârea Guvernului nr. 957/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE
 4. Hotărârea Guvernului nr. 961/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
 5. Hotărârea Guvernului nr. 962/2016 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
 6. Hotărârea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nr. 2/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
 7. Ordinul Ministerului Justiției și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 4344/C/2843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate

Monitorul Oficial nr. 1036 din 22 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1154/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 2. Decretul nr. 1153/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 3. Decizia Prim-Ministrului nr. 386/2016 privind eliberarea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
 4. Decretul nr. 1155/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 5. Decizia Prim-Ministrului nr. 388/2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social
 6. Decizia Prim-Ministrului nr. 387/2016 privind eliberarea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
 7. Ordinul Ministerului Culturii nr. 3825/2016 privind schimbarea categoriei din m – monument în a – ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m – monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, şi anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard (C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) şi elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari
 8. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5868/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela“ din comuna Floreşti
 9. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5874/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan“ din municipiul Bucureşti
 10. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6875/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă“ din comuna Sânnicolau Mare
 11. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5876/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de farmacie“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education“ din municipiul Mangalia
 12. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5877/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad
 13. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5878/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău
 14. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6085/2016 privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar
 15. Circulara Băncii Naționale a României nr. 22/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc

Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1152/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 2. Decretul nr. 1151/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 4. Hotărârea Guvernului nr. 948/2016 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2010
 5. Hotărârea Guvernului nr. 964/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B“
 6. Hotărârea Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006
 7. Hotărârea Guvernului nr. 966/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova
 8. Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 privind actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi darea în folosinţă cu titlu gratuit Federaţiei Române de Canotaj
 9. Hotărârea Guvernului nr. 970/2016 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore
 10. Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 752/2016

Monitorul Oficial nr. 1034 din 22 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională“
 2. Hotărârea Guvernului nr. 960/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006
 3. Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 275/2016 privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.691/2016
 4. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili
 5. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016

Monitorul Oficial nr. 1033 bis din 22 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1295/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Buciaş

Monitorul Oficial nr. 1033 din 22 Decembrie 2016

 1. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 202/2016 pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă
 2. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1295/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Buciaş
 3. Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2278/2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării
 4. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *