Monitorul Oficial nr. 1040, nr. 1041, nr. 1041 bis, nr. 1042, nr. 1043, nr. 1044, nr. 1045 și nr. 1046 din 23 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1046 din 23 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Monitorul Oficial nr. 1045 din 23 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
 2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1467/2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2017
 3. Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

Monitorul Oficial nr. 1044 din 23 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

Monitorul Oficial nr. 1043 din 23 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 2. Hotărârea Guvernului nr. 985/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 3. Hotărârea Guvernului nr. 986/2016 privind numirea unui consul general
 4. Hotărârea Guvernului nr. 988/2016 privind numirea unui consul general
 5. Hotărârea Guvernului nr. 987/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 6. Hotărârea Guvernului nr. 990/2016 privind numirea unui consul general
 7. Hotărârea Guvernului nr. 989/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 8. Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 9. Hotărârea Guvernului nr. 991/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 10. Hotărârea Guvernului nr. 994/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 11. Hotărârea Guvernului nr. 993/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 12. Hotărârea Guvernului nr. 996/2016 privind numirea unui consul general
 13. Hotărârea Guvernului nr. 995/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 14. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2016 privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

Monitorul Oficial nr. 1042 din 23 Decembrie 2016

 1. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016

Monitorul Oficial nr. 1041 bis din 23 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1556/2016 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe

Monitorul Oficial nr. 1041 din 23 Decembrie 2016

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. /2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
 2. Hotărârea Guvernului nr. 959/2016 pentru completarea anexei nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti“ la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
 3. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1376/2882/2248/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „NEPTUN-OLIMP“ – S.A.
 4. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1480/2016 pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române RACR-PM „Protecţia mediului“, ediţia 3/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.261/2007
 5. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1556/2016 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe
 6. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6051/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Monitorul Oficial nr. 1040 din 23 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1157/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer
 2. Decretul nr. 1156/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor
 3. Decizia Prim-Ministrului nr. 389/2016 privind eliberarea domnului Mircea Valentin, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului
 4. Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 2917/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 5. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5879/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc
 6. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 2880/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa
 7. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 2881/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de farmacie“, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana“ din municipiul Zalău
 8. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5888/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana Lugojana“ din municipiul Bucureşti
 9. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 2889/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano“ din satul Roşu, comuna Chiajna
 10. Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 40/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
 11. Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 13/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene
 12. Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 14/2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România
 13. Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2016 privind elementele acordului pacientului informat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *