Monitorul Oficial nr. 1047, nr. 1048, nr. 1048 bis, nr. 1049, nr. 1050, nr. 1050 bis, nr. 1051, nr. 1052 și nr. 1053 din 27 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1053 din 27 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1172/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
 2. Decretul nr. 1173/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
 3. Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 3254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

Monitorul Oficial nr. 1052 din 27 Decembrie 2016

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Monitorul Oficial nr. 1051 din 27 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 980/2016 privind aprobarea celui de-al treilea Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
 2. Hotărârea Guvernului nr. 983/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 7 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 3. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Afacerilor Externe, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice, al Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Apărării Naţionale, al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Transporturilor, al Serviciului Român de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, al Institutului Naţional de Statistică și al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2233/2276/6073/1412/M144/2872/46684/9311/253/512/5186/854/2016 privind aprobarea Planului integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei
 4. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1637/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

Monitorul Oficial nr. 1050 bis din 27 Decembrie 2016

 1. Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1463/1036/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Monitorul Oficial nr. 1050 din 27 Decembrie 2016

 1. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 590/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (7) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 2. OrdinulAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 146/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
 3. Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
 4. Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1463/1036/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
 5. Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 3205/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SEPSIIPAR – S.R.L.
 6. Regulamentul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare nr. 4/2016 privind organizarea exerciţiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare

Monitorul Oficial nr. 1049 din 27 Decembrie 2016

 1. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 612/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 2. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016
 3. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2883/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete
 4. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice nr. 5829/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit“ din municipiul Bucureşti
 5. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice nr. 5850/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan“ din municipiul Constanţa
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice nr. 5858/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Ana Lugojana“ din municipiul Bucureşti
 7. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice nr. 5859/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Discovery“ din oraşul Voluntari
 8. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice nr. 5866/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin „PRO DEO“ din municipiul Cluj-Napoca
 9. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice nr. 5867/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Transcom“ din municipiul Sibiu
 10. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 20 din 24 Octombrie 2016 în Dosarul nr. 19/2016

Monitorul Oficial nr. 1048 bis din 27 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1208/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est şi ale Rezervaţiilor Naturale VII.6. Fânaţele Clujului „La Copârşaie“ şi VII.7. Fânaţele Clujului „La Craiu“

Monitorul Oficial nr. 1048 din 27 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1161/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 2. Decretul nr. 1160/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 3. Decretul nr. 1162/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 4. Decretul nr. 1163/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 5. Decretul nr. 1164/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 6. Decretul nr. 1165/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 7. Decretul nr. 1167/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 8. Decretul nr. 1166/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 9. Decretul nr. 1168/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 10. Decretul nr. 1169/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 11. Decretul nr. 1171/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 12. Decretul nr. 1170/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 13. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 608/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
 14. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 615/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
 15. Hotărârea Guvernului nr. 982/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 octombrie 2016 şi la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 16. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1208/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est şi ale Rezervaţiilor Naturale VII.6. Fânaţele Clujului „La Copârşaie“ şi VII.7. Fânaţele Clujului „La Craiu“
 17. Regulamentul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare nr. 5/2016 privind selectarea instituţiilor de credit mandatate de Fond să efectueze plăţile de compensaţii către deponenţii garantaţi

Monitorul Oficial nr. 1047 din 27 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *