Monitorul Oficial nr. 1054, nr. 1054 bis, nr. 1055, nr. 1055 bis, nr. 1056, nr. 1057 și nr. 1058 din 28 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1058 din 28 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 998/2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret
 2. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1000/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Monitorul Oficial nr. 1057 din 28 Decembrie 2016

 1. Legea nr. 252/2016 pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004
 2. Decretul nr. 1159/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004
 3. Hotărârea Senatului nr. 168/2016 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
 4. Hotărârea Guvernului nr. 981/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1001/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5906/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Hänsel und Gretel“ din municipiul Iaşi
 7. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
  Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017
 8. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 22 din 25 Octombrie 2016 în Dosarul nr. 2.458/1/2016/HP/P
 9. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 10. Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro, la art. 2 alin. (1)
 11. Rectificare referitoare la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România
 12. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 13. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017, în cuprinsul anexei

Monitorul Oficial nr. 1056 din 28 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 944/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 2. Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 140/2016 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011
 3. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5929/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia

Monitorul Oficial nr. 1055 bis din 28 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1118/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0010 Bistriţa Aurie

Monitorul Oficial nr. 1055 din 28 Decembrie 2016

 1. Legea nr. 251/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 2. Decretul nr. 1158/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 3. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1118/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0010 Bistriţa Aurie
 4. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 39 din 7 Noiembrie 2016 în Dosarul nr. 2.598/1/2016
 5. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 44 din 21 Noiembrie 2016 în Dosarul nr. 2.551/1/2016

Monitorul Oficial nr. 1054 bis din 28 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 – 4 la Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile

Monitorul Oficial nr. 1054 din 28 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 882/2016 privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş
 2. Hotărârea Guvernului nr. 883/2016 privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş
 3. Hotărârea Guvernului nr. 938/2016 privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj
 4. Hotărârea Guvernului nr. 939/2016 privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj
 5. Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile
 6. Hotărârea Guvernului nr. 968/2016 privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş
 7. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *