Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă au fost publicate în dezbatere publică

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a elaborat și a pus în dezbatere publică normele metodologice de aplicare a Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Documentul reglementează procedura de recunoaştere a calificărilor în vederea exercitării profesiei de bonă pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, instituţiile care eliberează documentele necesare obţinerii acestui drept, aspectele referitoare la asigurarea calității serviciilor exercitate de bonă, modelul planului de activităţi, precum și modelul contractului de prestări servicii.

Proiectul de act normativ propune un model de asigurare a serviciilor de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei, respectiv servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creșterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi alternative de educare şi supraveghere.

Serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei pot fi prestate în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale sau în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă și o persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale.

Contractul individual de muncă și contractul de prestări de servicii prevăd, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activități. Acest plan trebuie să se elaboreze de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecăruia, ale familiei acestuia.

Planul de activități se va revizui anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal.

Serviciul public de asistență socială are obligația să asigure reprezentanților copilului, la cerere, în mod gratuit, consiliere în vederea elaborării planului de activități.

Pentru cetățenii altor state membre, furnizorul de servicii sociale încheie contractul individual de muncă în baza atestatului de recunoaștere a calificărilor/dreptului de exercitare a profesiei de bonă în România, document care se eliberează de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în calitate de autoritate competentă, pentru profesia de bonă.

Proiectul de act normativ poate fi consultat mai jos:

2016-12-28-proiecthg-bone

Trimite părerea ta!Propunerile cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected] până în 06.01.2017.

Ștefania Popa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *