Monitorul Oficial nr. 1, nr. 2, nr. 2 bis și nr. 3 din 3 Ianuarie 2017

Monitorul Oficial nr. 3 din 3 Ianuarie 2017

 1. Decizia Parlamentului României nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară
 2. Decizia Senatului nr. 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
 3. Decizia Camerei Deputaților nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
 5. Decretul nr. 1/2017 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
 6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2934/2016 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului „Prima casă“, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 7. Decizia Prim-Ministrului nr. 1/2017 privind eliberarea doamnei Anca Păduraru-Niculescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
 8. Listă din 3 ianuarie 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Monitorul Oficial nr. 2 bis din 3 Ianuarie 2017

 1. Anexa la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1641/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane

Monitorul Oficial nr. 2 din 3 Ianuarie 2017

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. 605/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă
 2. Decizia Curții Constituționale a României nr. 606/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) şi art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă
 3. Decizia Curții Constituționale a României nr. 680/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 4. Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 139/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
 5. Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1547/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Drănic, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare
 6. Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1548/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/13.09.2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău
 7. Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1549/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lunca Corbului, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare
 8. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1641/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane
 9. Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1032/2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

Monitorul Oficial nr. 1 din 3 Ianuarie 2017

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. 651/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală
 2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice
 3. Ordinul Ministerului Sănătății și al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1622/1051/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *