Monitorul Oficial nr. 9, nr. 9 bis, nr. 10, nr. 11, nr. 11 bis și nr. 12 din 5 Ianuarie 2017

Monitorul Oficial nr. 12 din 5 Ianuarie 2017

 1. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 1/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
 2. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 2/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel
 3. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 3/2017 privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 5. Decizia Prim-Ministrului nr. 17/2017 pentru eliberarea doamnei Monica-Cristina Anisie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
 6. Decizia Prim-Ministrului nr. 18/2017 pentru numirea domnului Liviu Marian Pop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
 7. Decizia Prim-Ministrului nr. 19/2017 pentru eliberarea domnului Valentin-Sorin Costreie, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
 8. Decizia Prim-Ministrului nr. 20/2017 pentru eliberarea domnului Laurenţiu-Dănuţ Vlad, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
 9. Decizia Prim-Ministrului nr. 21/2017 privind revocarea domnului Marcel-Dumitru Miclău din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2973/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii
 11. Decizia Prim-Ministrului nr. 22/2017 privind numirea doamnei Cristiana Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 12. Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2347/2016 privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance – S.A.

Monitorul Oficial nr. 11 bis din 5 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Păduirilor nr. 1296/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Valea Rea-Radovan cod 2385

Monitorul Oficial nr. 11 din 5 Ianuarie 2017

 1. Decizia Camerei Deputaților nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară
 2. Decizia Curții Constituționale a României nr. 522/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) teza a doua şi a treia din Codul de procedură civilă
 3. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Păduirilor nr. 1296/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Valea Rea-Radovan cod 2385
 4. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6158/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România
 5. Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 12/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

Monitorul Oficial nr. 10 din 5 Ianuarie 2017

 1. Decizia Senatului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
 2. Decizia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 877/2016 privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate
 3. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii
 4. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 456/2016

Monitorul Oficial nr. 9 bis din 5 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 – 8 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2016 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ – S.A.

Monitorul Oficial nr. 9 din 5 Ianuarie 2017

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. 632/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 2. Decizia Curții Constituționale a României nr. 641/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 3. Hotărârea Guvernului nr. 963/2016 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ – S.A.
 4. Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 2353/2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale
 5. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
 6. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *