Monitorul Oficial nr. 13, nr. 13 bis, nr, 14, nr. 14 bis, nr. 15 și nr. 16 din 6 Ianuarie 2017

Monitorul Oficial nr. 16 din 6 Ianuarie 2017

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 3. Decizia Prim-Ministrului nr. 26/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan-Alexandru Ţinea din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale
 4. Decizia Prim-Ministrului nr. 27/2017 privind eliberarea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
 5. Decizia Prim-Ministrului nr. 28/2017 privind numirea domnului George Ciamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Monitorul Oficial nr. 15 din 6 Ianuarie 2017

 1. Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 2. Decretul nr. 8/2017 pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 3. Hotărârea Senatului nr. 1/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 5. Hotărârea Guvernului nr. 2/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
 6. Hotărârea Guvernului nr. 3/2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
 7. Decizia Prim-Ministrului nr. 23/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei
 8. Decizia Prim-Ministrului nr. 24/2017 pentru numireadomnului Gigel Paraschiv în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
 9. Decizia Prim-Ministrului nr. 25/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii

Monitorul Oficial nr. 14 bis din 6 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 963/2016 privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică – Slimnic

Monitorul Oficial nr. 14 din 6 Ianuarie 2017

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1017/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1018/2016 privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1020/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1023/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1021/2016 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 6. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 963/2016 privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică – Slimnic
 7. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6154/2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României
 8. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 9. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1386/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

Monitorul Oficial nr. 13 bis din 6 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1204/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja

Monitorul Oficial nr. 13 din 6 Ianuarie 2017

 1. Decizia Senatului nr. 2/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-13 ianuarie 2017
 2. Decizia Curții Constituționale a României nr. 589/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) şi ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1022/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE
 4. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1204/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1508/2016 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013
 6. Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 2483/2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *