Contribuții sociale obligatorii. Noi reglementări

Guvernul introduce noi reglementări cu proivire la contribuțiile sociale obligatorii, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 16/2017 și adoptată în ședința din 6 ianuarie.

Contribuții sociale obligatorii

Noul document modifică și completează Codul fiscal introducând o excepție potrivit căreia, persoanele care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Totodată, se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu cinci câştiguri salariale medii brute, aferentă bazei lunare de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

De asemenea, se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a cinci câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii și din alte surse.

Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat.

Recomandarea editoruluiCitește tot textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru completarea și modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Astfel, se urmărește eliminarea inechităților privind plata contribuțiilor în procente egale, pentru toți salariații, prin renunțarea la actualele plafoane privind contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

Pe lângă măsurile fiscale introduse au fost reglementate și măsuri tehnice de corelare a acestora cu cadrul normativ în vigoare.

Ștefania Popa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *