Monitorul Oficial nr. 17, nr. 18, nr. 18 bis, nr. 19, nr. 19 bis, nr. 20, nr. 21, nr. 22 și nr. 23 din 9 Ianuarie 2017

Monitorul Oficial nr. 23 din 9 Ianuarie 2017

 1. Decretul nr. 10/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale
 2. Decretul nr. 9/2017 privind rechemarea unui ambasador
 3. Decizia Prim-Ministrului nr. 30/2017 pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 4. Decizia Prim-Ministrului nr. 29/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei
 5. Decizia Prim-Ministrului nr. 31/2017 privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor
 6. Decizia Prim-Ministrului nr. 32/2017 privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 7. Decizia Prim-Ministrului nr. 33/2017 pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
 8. Decizia Prim-Ministrului nr.34 /2017 pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 9. Decizia Prim-Ministrului nr. 36/2017 pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
 10. Decizia Prim-Ministrului nr. 35/2017 pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 11. Decizia Prim-Ministrului nr. 37/2017 pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
 12. Decizia Prim-Ministrului nr. 38/2017 privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
 13. Decizia Prim-Ministrului nr. 39/2017 privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Monitorul Oficial nr. 22 din 9 Ianuarie 2017

 1. Decizia Camerei Deputaților nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară
 2. Ordinul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator
 3. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014
 4. Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1313/2016 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

Monitorul Oficial nr. 21 din 9 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6161/2016 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017
 2. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6184/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 20 din 9 Ianuarie 2017

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie
 2. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“
 3. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2920/2016 pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016
 4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 4/2017 pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice
 5. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3044/2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016

Monitorul Oficial nr. 19 bis din 9 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1018/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

Monitorul Oficial nr. 19 din 9 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1018/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti
 2. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale
 3. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

Monitorul Oficial nr. 18 bis din 9 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa

Monitorul Oficial nr. 18 din 9 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Ministerului Apărării Naționale nr. M.151/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015
 2. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa
 3. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice
 4. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
 5. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 34 din 24 Octombrie 2016 în Dosarul nr. 2.436/2016

Monitorul Oficial nr. 17 din 9 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *