Monitorul Oficial nr. 24, nr. 25, nr. 25 bis, nr. 26, nr. 26 bis, nr. 27 și nr. 28 din 10 Ianuarie 2017

Monitorul Oficial nr. 28 din 10 Ianuarie 2017

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. 401/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 2. Decizia Curții Constituționale a României nr. 404/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
 3. Decizia Curții Constituționale a României nr. 679/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 4. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2416/2016 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Monitorul Oficial nr. 27 din 10 Ianuarie 2017

 1. Decizia Senatului nr. 4/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
 2. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar
 3. Circulara Băncii Naționale a României nr. 23/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului – Buzduganul regelui Ferdinand I

Monitorul Oficial nr. 26 bis din 10 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 și 2 Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1248/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră

Monitorul Oficial nr. 26 din 10 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1248/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră
 2. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5931/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
 3. Circulara Băncii Naționale a României nr. 24/2016 privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Monitorul Oficial nr. 25 bis din 10 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1228/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina

Monitorul Oficial nr. 25 din 10 Ianuarie 2017

 1. Decizia Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare
 2. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1228/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina
 3. Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 1475/2016 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
 4. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

Monitorul Oficial nr. 24 din 10 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 279/2016 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *