Monitorul Oficial nr. 29, nr. 30, nr. 30 bis, nr. 31, nr. 31 bis, nr. 32, nr. 32 bis şi nr. 33 din 11 Ianuarie 2017

Monitorul Oficial nr. 33 din 11 Ianuarie 2017

 1. Decizia Prim-Ministrului nr. 42/2017 pentru eliberarea domnului Aristotel Marius Jude din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei
 2. Decizia Prim-Ministrului nr. 43/2017 pentru numirea domnului Doru Vişan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei
 3. Decizia Prim-Ministrului nr. 45/2017 privind numirea domnului Dumitru Daniel Botănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 4. Decizia Prim-Ministrului nr. 44/2017 privind eliberarea doamnei Niculina Tâlvăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 5. Decizia Prim-Ministrului nr. 46/2017 privind numirea domnului Dănuţ Alexandru Potor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 6. Decizia Prim-Ministrului nr. 47/2017 privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
 7. Decizia Prim-Ministrului nr. 48/2017 privind numirea domnului Emil Florin Albotă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
 8. Decizia Prim-Ministrului nr. 49/2017 pentru eliberarea domnului Adrian Baboi-Stroe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei
 9. Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe
 10. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 3/2017 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Monitorul Oficial nr. 32 bis din 11 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 – 58 la Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

Monitorul Oficial nr. 32 din 11 Ianuarie 2017

 1. Decizia Prim-Ministrului nr. 40/2017 privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei
 2. Decizia Prim-Ministrului nr. 41/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
 3. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1/2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017
 4. Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 5. Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

Monitorul Oficial nr. 31 bis din 11 Ianuarie 2017

 1. Anexele nr. 1 – 12 la Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ – preşcolar, primar, gimnazial şi liceal – şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică – gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

Monitorul Oficial nr. 31 din 11 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 2352/2016 pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01
 2. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ – preşcolar, primar, gimnazial şi liceal – şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică – gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani
 3. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6180/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă“ din localitatea Câmpeni
 4. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6181/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels“ din localitatea Păuleşti
 5. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6182/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Fun – Tastic Kids“ din municipiul Bucureşti
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6183/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana“ din localitatea Săpânţa
 7. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6185/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză“ din municipiul Bucureşti
 8. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6187/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu“ din municipiul Craiova
 9. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6188/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya“ din localitatea Corbeanca
 10. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 105/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Monitorul Oficial nr. 30 din 11 Ianuarie 2017

 1. Decizia Parlamentului nr. 2/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară
 2. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1029/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani
 3. Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1550/2016 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
 4. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2421/2016 privind aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Silvicultură

Monitorul Oficial nr. 29 din 11 Ianuarie 2017

 1. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat
 2. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *