Chiria locuințelor ANL din Mediaș crește în 2017

Începând cu anul 2017 Primăria Mediaș a modificat valoarea chiriei locuințelor ANL din municipiu, punând astfel în aplicare cele mai noi reglementări în materie. Chiriile recalculate au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 286 din 17 octombrie 2016 și au avut în vedere noul mod de calcul al chiriei, inclusiv coeficientul de ponderare pe rangul localității, respectiv coeficientul de ponderare în funcție de venitul chiriașului.

Reguli noi de calcul al chiriei pentru locuințele ANL din Mediaș

Foto via © Shutterstock.com

Legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL și Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 sunt cele două acte care stau la baza calcului chiriei.

Întrucât în prezent este permisă vânzărea locuințelor către chiriașii ANL, ceea ce ar putea diminua fondul locativ al ANL în condițiile în care autoritățile nu dispun de fonduri suficiente pentru construcția de locuințe noi, s-a introdus o nouă modalitate de calcul a chiriei care să acopere „minimum cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, o cotă de maximum 1%, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale”, cota de maximum 1% fiind aplicată la valoarea de inventar a locuinţei.

Au fost introduși doi coeficienți noi de ponderare a chirie – unul referitor la rangul localității și un al doilea, referitor la venitul chiriașului.

Noul mod de calcul al chiriei ANL

Normele de aplicare a legii nr. 152/1998 propun un model de calcul al chiriei și explică cei doi coeficienți noi de ponderare. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face după următoarele principii:

a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;

b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%.

În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform punctului II, se ponderează cu un coeficient, astfel:

Rangul localităţii 0 I II III IV V
Coeficient 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,80

unde:

a) rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;

b) rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

c) rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;

d) rangul III – oraşe;

e) rangul IV – sate reşedinţă de comună;

f) rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

Municipiul Mediaș este, potrivit noilor reglementări, localitate de rang II, ceea ce înseamnă că valoarea chiriei este ponderată, din acest punct de vedere, cu un coeficient de 0,90%.

În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor, se ponderează astfel:

Venit Coeficient
Venitul pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie 0,90
Venitul pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe economie 0,95
Venitul pe membru de familie mai mare decât 100% salariul minim brut pe economie 1,00

Model de calcul al chiriei ANL

Având în vedere noii coeficienți, calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se va face astfel

a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani

Numărul de camere Acd/ap (mp) Preţ euro/mp Acd Valoare de înlocuire a construcţiei
(euro)
Recuperarea investiţiei (amortizare)
(euro)
Cheltuieli de întreţinere curentă şi reparaţii curente (euro) Cheltuieli reparaţii capitale (euro)
0 1 2 3 = 1 x 2 4 = 3 : 60 ani 5 = 3 x 0,40% 6 = 3 x 0,51%
1 58,00 382,93 22.209,94 370,17 88,84 113,27
2 81,00 382,93 31.017,33 516,96 124,07 158,19
3 102,00 382,93 39.058,86 650,98 156,24 199,20
4 135,00 382,93 51.695,55 861,59 206,78 263,65

– continuare tabel lit. a) –

Cheltuieli de administrare (euro) Cotă autorităţi publice (euro) Chirie netă anuală (euro) Chiria lunară (euro) Valoare chirie după ponderare rang localităţi (euro) Valoare chirie după ponderare venituri (euro)
7 = 3 x 0,20% 8 = 3 x 0% 9 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 10 = 9/12 11 = 10*Rang 12 = 11*Venit
44,42 0,00 616,70 51,39 41,11 37,00
62,03 0,00 861,25 71,77 57,42 51,67
78,12 0,00 1.084,53 90,38 72,30 65,07
103,39 0,00 1.435,41 119,62 95,69 86,12

b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani

Numărul de camere Acd/ap (mp) Preţ euro/mp Acd Valoare de înlocuire a construcţiei
(euro)
Recuperarea investiţiei (amortizare)
(euro)
Cheltuieli de întreţinere curentă şi reparaţii curente (euro) Cheltuieli reparaţii capitale (euro)
0 1 2 3 = 1 x 2 4 = 3 : 60 ani 5 = 3 x 0,40% 6 = 3 x 0,51%
1 58,00 382,93 22.209,94 370,17 88,84 113,27
2 81,00 382,93 31.017,33 516,96 124,07 158,19
3 102,00 382,93 39.058,86 650,98 156,24 199,20
4 135,00 382,93 51.695,55 861,59 206,78 263,65

– continuare tabel lit. b) –

Cheltuieli de administrare (euro) Cotă autorităţi publice (euro) Chirie netă anuală (euro) Chiria lunară (euro) Valoare chirie după ponderare rang localităţi (euro) Valoare chirie după ponderare venituri (euro)
7 = 3 x 0,20% 8 = 3 x 1% 9 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 10 = 9/12 11 = 10*Rang 12 = 11*Venit
44,42 222,10 838,80 69,90 55,92 50,33
62,03 310,17 1.171,42 97,62 78,09 70,29
78,12 390,59 1.475,12 122,93 98,34 88,51
103,39 516,96 1.952,37 162,70 130,16 117,14

NOTE:

1. Chiria cuprinsă la coloana 10 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Pentru coloanele 11 şi 12 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (coeficient ponderare pe rang = 0,8 aplicat la coloana 10 şi coeficient ponderare pe venit = 0,9 aplicat la coloana 11).

3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament.

Cea mai mare chirie ANL la Mediaș în 2017 este de 527,90 lei /lună

Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 286/2016 stabilește, așa cum precizam anterior, noile valori ale chiriilor pentru cele 234 locuinţe construite în Mediaș prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Cea mai mare chirie în 2017 este de 527,90 lei /lună, pentru un apartament de 3 camere, cu aplicarea coeficientului de ponderare 1,00 pentru veniturile chiriașului, iar cea mai mică, calculată tot la coeficient de ponderare 1,0 pentru o garsonieră este de 164,04 lei/lună.

Tabelul chiriilor ANL stabilite pentru 2017 de Consiliul Local Mediaș

HCL286-2016-chirieANL

Loredana Bențan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *