Profitabilitatea Romgaz și Transgaz analizată de Consiliul Fiscal

SNGN Romgaz S.A. Mediaș și SNTGN Transgaz S.A. Mediaș s-au situat în top 5 cele mai profitabile companii cu acționariat majoritar de stat în perioada 2010 – 2015, iar Romgaz a deținut prima poziție în același clasament în ultimii trei ani analizați, după cum arată un document întocmit de Consiliul fiscal și dat publicității în luna ianuarie 2017.

Documentul citat arată însă că situația este bună doar în aparență la companiile controlate de stat, întrucât acumularea de pierderi şi de arierate în sectorul întreprinderilor şi companiilor în care statul este acţionar majoritar riscă să dezechilibreze bugetul public.

„În cazul în care aceste companii nu vor reuşi să îşi eficientizeze activitatea, Guvernul va fi obligat în final să intervină cu resurse publice, ceea ce poate conduce la o deteriorare a situaţiei finanţelor publice, respectiv creşterea deficitului bugetar”, notează analiza Consiliului fiscal.

Mai mult decât atât, acumularea de plăţi restante către sectorul privat este de natură să creeze acestuia din urmă probleme de lichiditate şi să frâneze creşterea economică. Primele 10 companii de stat ierarhizate din punct de vedere al plăţilor restante pe total economie însumează peste 62,9% din totalul arieratelor companiilor de stat.

Deși din anul 2000 reducerea arieratelor companiilor de stat a reprezentat o preocupare constantă a autorităților, companiile de stat fiind atent monitorizate, inclusiv în cadrul acordurilor încheiate cu instituţiile financiare internaţionale, ritmul de diminuare a arieratelor a fost deseori unul lent, ţintele asumate fiind ratate în mai multe rânduri.

Profitabilitatea companiilor de stat trebuie să excludă companiile din Top 5, în care se regăsesc Romgaz și Transgaz

Pentru a obține cifre obiective, Consiliul fiscal arată că rezultatele financiare ale primelor 5 companii de stat ar trebui excluse din analiză, întrucât datele influențează major rezultatul final.

„În ce privește profitabilitatea companiilor controlate de stat, Consiliul fiscal subliniază în analiza citată faptul că dacă se exclud companiile din top 5 – cărora le sunt atribuite profituri însemnate care influenţează semnificativ rezultatele agregate – se poate remarca o adâncire a rezultatului global negativ al întreprinderilor de stat în anul 2015 faţă de 2014, de la -957 mil. lei la -1.527 mil. lei.

De altfel, pe întreg intervalul analizat profitul brut agregat al companiilor de stat, exclusiv Top 5 s-a menţinut în teritoriu negativ, perioada 2008-2012 fiind caracterizată de pierderi ridicate, în 2013 si 2014 acestea diminuându-se considerabil, înregistrându-se apoi o înrăutăţire în anul 2015. În schimb, companiile de stat din Top 5 au înregistrat constant profituri importante, în ultimii trei ani profitul brut al acestora crescând de 1,65 ori comparativ cu anul 2012 (respectiv de la 2.465 mil. lei la 4.088,16 mil. lei la sfârşitul anului 2015).

Este de reţinut faptul că profitul primelor cinci companii de stat în anul 2015 se ridică la 3.311,29 mil. lei, sub profitul companiilor din Top 5 în 2014 (3.724 mil. lei). Remarcăm însă profitabilitatea bună înregistrată de companiile S.N.G.N. Romgaz S.A., S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş şi C.N.A.D.N.R. S.A., aflate în Top 5 în funcţie de profitul obţinut în ultimii trei ani (2013-2015).

Si în cazul C.N.A.D.N.R. S.A. însă putem vorbi despre un profit aparent, compania având venituri provenite preponderent din sumele primite de la bugetul de stat şi de la Uniunea Europeană, la care se adaugă veniturile din vânzarea rovinietei şi plata taxelor de drumuri şi poduri, iar cea mai mare parte a cheltuielilor companiei sunt de fapt investiţii în construcţii şi reabilitări de drumuri. Înregistrarea unui profit net de valori foarte mari este determinat de nerealizarea obiectivelor de investiţii şi nu reflectă o situaţie favorabilă din punct de vedere economic.”

Top 5 companii de stat din punct de vedere al profitabilității

Compania Naţională a Huilei, RADET Bucureşti şi S.C. Oltchim S.A. continuă să conducă în topul datornicilor de stat

În ce privește plățile restante, primele 10 companii de stat ierarhizate din acest punct de vedere, pe total economie, însumează peste 62,9% din totalul arieratelor companiilor de stat, acestea fiind concentrate în special în sectoarele: minier, distribuţia de energie termică şi cel al industriei chimice.

Ca şi în anii precedenţi primele trei societăţi din top sunt Compania Naţională a Huilei, RADET Bucureşti şi S.C. Oltchim S.A. care, cumulat au plăţi restante care reprezintă peste 71% din totalul arieratelor Top 10, respectiv 45% din totalul arieratelor înregistrate de sectorul de stat în anul 2015.

Primele 10 companii din topul rău-platnicilor au acumulat la finele anului 2015 circa 72% din totalul arieratelor companiilor de stat către bugetul general consolidat, detaşându-se Compania Naţională a Huilei cu peste 60% din datoriile Top 10, respectiv o pondere de 23% din total arierate la nivelul companiilor de stat.

Analiza performanţei economico-financiare a companiilor de stat din România în anul 2015

profit-companii-stat-5-ian-2017-1

Alexandru Mihai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *