Marea grațiere din 2017. Ce infracțiuni ai putut face fără probleme până în 18 ianuarie 2017 – Jurnalul unui bețiv din Medias

Domnul ministru al Justiției vâslește puternic pe Mekong. Lista infracțiunilor ale căror pedepse ar beneficia de grațiere este înspăimântătoare. Cred că cei care ne conduc au nevoie de consiliere de specialitate. Sau poate că poporul român are nevoie de astfel de un consult special, în situația în care un astfel de coșmar devine realitate.

Potrivit proiectului de OUG publicat de Ministerul Justiției, există o listă de infracțiuni pentru care se aplică grațierea pedepsei.

Prevederile ar urma să se aplice doar infracțiunilor care au fost săvârșite până la data de 18 ianuarie 2017, iar grațierea, dacă se adoptă proiectul, va intra în vigoare la data de 18 februarie 2017.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență publicat miercuri de Ministerul Justiției pe pagina oficială:

1. Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv precum şi pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată.

Grațierea va fi aplicată indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă.

2. Se graţiază în parte:

 • cu 1/2 pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60 ani, femeilor însărcinate (gravide) sau persoanelor care au întreţinere minori cu vârsta de până la 5 ani;
 • cu 1/2 sau, după caz, cu restul de pedeapsă neexecutat din pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care, conform expertizei medico-legale emisă de instituţiile abilitate sunt diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale;

Grațierea, atât cea integrală, cât și cea parțială, nu se va aplica celor condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite în stare de recidivă şi celor care sunt recidivişti prin condamnări anterioare și este condiţionată de achitarea despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă, în termen de 1 an de la punerea în libertate.

Condiția achitării despăgubirilor nu se aplică condamnaţilor pentru care grațierea este parțială (pct. 2 de mai sus).

Lista infracțiunilor pentru care nu se va aplica grațierea pedepsei

A. Infracţiuni reglementate de Codul Penal:

 • infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în art. 155-173 Cod penal anterior şi în art. 394-412 Cod penal în vigoare;
 • infracţiunile de omor prevăzute în art. 174-177 Cod penal anterior şi în art. 188-191 Cod penal în vigoare;
 • vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 Cod penal anterior şi în art. 194 Cod penal în vigoare;
 • lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte prevăzute de art. 183 Cod penal anterior şi în art. 195 cod penal în vigoare;
 • lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzute de art. 189 Cod penal anterior şi în art. 205 cod penal în vigoare;
 • violarea de domiciliu prevăzută în art. 192, alin 2 Cod penal anterior şi în art. 224 alin.2 cod penal în vigoare
 • şantajul prevăzut în art. 194 Cod penal anterior şi în art. 207 cod penal în vigoare;
 • violul prevăzut de art. 197 Cod penal anterior şi în art. 2018 cod penal în vigoare;
 • actul sexual cu un minor prevăzut de art. 198 Cod penal anterior alin 2-4 şi în art. 220 alin 2-4 cod penal în vigoare ;
 • agresiunea sexuală prevăzută în art. 219 Cod penal în vigoare
 • corupţia sexuală prevăzută de art. 202 Cod penal anterior şi în art. 221 cod penal în vigoare ;
 • incestul prevăzut de art. 203 Cod penal anterior şi în art. 377 cod penal în vigoare;
 • furtul prevăzut de art. 209 Cod penal anterior şi în art. 229 cod penal în vigoare;
 • tâlhăria prevăzută de art. 211 Cod penal anterior şi în art. 233 – 234 cod penal în vigoare;
 • pirateria prevăzută de art.212 Cod penal anterior şi în art. 235 cod penal în vigoare, precum şi tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei prevăzută de art. 236 cod penal în vigoare;
 • înşelăciunea prevăzută de art 215 alin 2-5 Cod penal anterior şi în art 244-245 cod penal în vigoare;
 • ultrajul prevăzut de art. 239 Cod penal anterior şi în art. 257 cod penal în vigoare;
 • tortura prevăzută de art. 267 1 Cod penal anterior şi în art. 282 cod penal în vigoare;
 • represiunea nedreaptă prevăzută de art. 268 Cod penal anterior şi în art. 283 cod penal în vigoare;
 • evadarea prevăzută de art. 269 Cod penal anterior şi în art. 285 cod penal în vigoare;
 • înlesnirea evadării prevăzută de art. 270 Cod penal anterior şi în art. 286 cod penal în vigoare;
 • părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate prevăzută de art. 275 alin. 3 Cod penal anterior şi în art. 331 alin. 3 cod penal în vigoare;
 • neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă prevăzută în art. 329 alin. 2 cod penal în vigoare
 • nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive prevăzută de art. 279 1 Cod penal anterior şi în art. 345 alin 2-4 cod penal în vigoare;
 • falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută de art. 282 Cod penal anterior şi în art 310-312 cod penal în vigoare;
 • falsificarea de valori străine prevăzută de art. 284 Cod penal anterior;
 • deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută de art. 285 Cod penal anterior şi în art. 314 cod penal în vigoare;
 • luarea de mită prevăzută de art. 254 Cod penal anterior şi cod penal în vigoare;
 • darea de mită prevăzută de art. 255 Cod penal anterior şi art. 290 cod penal în vigoare;
 • traficul de influenţă prevăzut de art. 257 Cod penal anterior şi art. 291 cod penal în vigoare;
 • cumpărarea de influenţă prevăzut de art. 292 cod penal în vigoare ;
 • nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri prevăzute de art 302 2 2 Cod penal anterior;
 • relele tratamente aplicate minorului prevăzute de art. 306 Cod penal anterior;
 • traficul de stupefiante prevăzute de art. 312 Cod penal anterior;
 • falsificarea de alimente sau alte produse prevăzute de art. 313 Cod penal anterior şi în art. 357 cod penal în vigoare;
 • proxenetismul prevăzut de art. 329 Cod penal anterior şi în art. 213 cod penal în vigoare;
 • constituirea unui grup infracţional organizat prevăzut de art. 367 cod penal în vigoare;
 • racolarea minorilor în scopuri sexuale prevăzută de art 222 cod penal;
 • sclavia prevăzută de art. 209 cod penal;
 • traficul de persoane prevăzută de art. 210 cod penal;
 • traficul de minori prevăzută de art. 211 cod penal;
 • folosirea serviciilor unei persoane exploatate prevăzută de art. 216 cod penal ;
 • folosirea prostituţiei infantile prevăzută de art. 216 alin 1 cod penal;
 • pornografia infantilă prevăzută de art. 374 cod penal;
 • fraudele comise prin sistemul informatic şi de plată electronice prevăzute de art. 249-251 cod penal;
 • traficul de migranţi prevăzută de art. 263 cod penal;
 • facilitarea şederii ilegale în România prevăzută de art. 264 cod penal
 • divulgarea informaţiilor secreta de stat prevăzută de art. 303 cod penal;
 • ultrajul judiciar prevăzut de art. 279 cod penal;
 • cercetarea abuzivă prevăzută de art. 280 cod penal.

B. Infracţiuni reglementate de legi speciale:

 1. infracţiunile prevăzute în art. 276 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare
 2. infracţiunile prevăzute de art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;
 3. infracţiunile prevăzute la art. 5 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Sunt exceptate de la această regulă, nefiind incluse în mod expres în reglementarea propusă de Ministerul Justiției, infracțiunile asimilate faptelor de corupție, respectiv cele prevăzute de alin. 2 al art. 5 din Legea nr. 78/2000, respectiv infracțiunile prevăzute de art. 10 – 13 din aceeași lege, după cum urmează:

  Art. 10Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei subvenţiilor;c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.

  Art. 11

  (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesneşte efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

  (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

  Art. 12

  Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

  a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;

  b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

  Art. 13

  Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

 • infracţiunile prevăzute de art 2-8 si art 10-14 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificările şi completările ulterioare;
 • infracţiunile prevăzute de OUG nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României cu modificările şi completările ulterioare;
 • infracţiunile prevăzute în Legea nr. 668/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare;
 • infracţiunile prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
 • infracţiunile prevăzute în art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului – Republicată
 • infracţiunile prevăzute de art 43, 44 alin 1, 46 şi 48 din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionare corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • infracţiunile prevăzute de Legea nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu modificările şi completările ulterioare
 • infracţiunile prevăzute de art 3-5 şi art. 7 alin 1 din Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
 • infracţiunile prevăzute de art. 143 alin 2 din Legea nr. 85 /2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • infractiunile prevăzute de art. 270 şi 272 din Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal al României, cu modificările ulterioare;
 • infracţiunile prevăzute de Legea nr 39/2003 privind prevenirea criminalităţii organizate;
 • infracţiunile prevăzutede Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;

Mai mult decât atât, proiectul de OUG prevede că amenzile şi celelalte sancţiuni cu caracter administrativ aplicate nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate.

De asemenea, în cazul unei eventuale aplicării în mod succesiv a unor dispoziţii de graţiere cu privire la aceeaşi pedeapsă se va lua în considerare numai dispoziţia de graţiere mai favorabilă condamnatului.

Alte dispoziții legate de efectele grațierii

 1. Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat, în acest caz partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiţionată este revocată sau anulată se execută numai partea de pedeapsă rămasă negraţiată.
 2. Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative.
 3. Graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii deoarece s-au sustras de la executarea acesteia precum şi celor care au început executarea dar ulterior s-au sustras.
 4. Persoanele graţiate care în decurs de trei ani săvârşesc cu intenţie o infracţiune, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.
 5. Nerespectarea condiţiei referitoare la plata despăgubirilor atrage revocarea graţierii.

20170118-proiect-oug-pentru-gratierea-unor-pedepse

Ei? Cum vi se pare că sună viitorul în România?

Articolele publicate în site-ul www.mediasinfo.ro, care au ca autor “Ştirea medieşeanului” reprezintă opinii personale exclusive ale cititorilor site-ului, trimise de aceştia pe adresa redacţiei. Mediasinfo.ro nu îşi asumă reponsabilitatea pentru conţinutul acestor articole.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *