Primăria Mediaș angajează un expert independent care să asiste în procesul de selecție al administratorilor SC Piața Prim-Com SA Mediaș

Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Mediaș solicită consilierilor locali să aprobe, în ședința ordinară a lunii ianuarie a.c., contractarea serviciilor unui expert independent care să asiste în procesul de selecție al noilor administratori ai SC Piața Prim-Com S.A. Mediaș. Prin aceeași hotărâre se iau măsuri și cu privire la numirea administratorilor în cadrul S.C. MEDITUR SA Mediaș.

Potrivit raportului anexat proiectului de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea demarării procedurilor de evaluare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator/membru în cadrul Consiliilor de Administraţie a întreprinderilor publice la care Consiliul Local îndeplineşte calitatea de autoritate tutelară, DAPL susține că, spre deosebire de S.C. Meditur S.A. Mediaș, unde sunt implementate deja regulile de guvernanță corporativă, S.C. Piața Prim-Com S.A. are doar recomandare de implementare a acestor reguli.

Reamintim faptul că, în luna august 2016, Consiliul local a hotărât (prin HCL nr. 224/2016) constituirea unei comisii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților pentru funcția de administratori/membri ai Consiliilor de administrație a întreprinderilor publice la care Consiliul Local îndeplineşte calitatea de autoritate tutelară, formată din consilierii locali Oltean Vasile, Alexandru Orosz Csaba, Totan Constantin, Rusanda Alec și Pasc Viorel.

Astfel, la recomandarea comisiei de mai sus, DAPL solicită Consiliului local să aprobe:

contractarea unor servicii specializate, respectiv a unui expert independent care să asiste comitetul de remunerare şi nominalizare din cadrul Consiliilor de Administraţie, în această procedură, costurile contractării urmând a fi suportate de către întreprinderea pentru care se implementează procedura.

Expertul independent contractat asistă şi colaborează cu comisia de selecţie constituită la nivelul autorităţii publice tutelare sau cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie în toate activităţile necesare procedurii de selecţie.

Potrivit textului proiectului de hotărâre citat, consilierii ar urma să voteze, cu referire la S.C. Piața Prim-Com S.A.:

  • declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi convocarea Adunării generale a acţionarilor care să hotărască aplicarea acestei proceduri (art.64^4 din OUG 109/2011 şi art. 3 lit. c) din HG 722/2016)
  •  împuternicirea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie, cu consultarea comisiei constituită conform HCL 224/2016, să aprobe componenta iniţială a planului de selecţie
  • contractarea serviciilor unui expert independent, în conformitate cu preverile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor minime stabilite la art. 10 din HG 722/2016, care să asiste Comitetul de remunerare şi nominalizare în procedura de selecţie. Contravaloarea acestor servicii se va suporta de către SC Piaţa Prim Com SA

Reamintim faptul că, din noiembrie 2016, S.C. Piața Prim-Com S.A. are un nou director, în persoana lui Ciobanu Radu Dumitru, acesta fiind ales ca administrator provizoriu în locul lui Aurel Nechita, care a demisionat din funcție în luna septembrie. Totodată, prin aceeași hotărâre a Consiliului Local Mediaș s-a numit și un nou membru în CA S.C. Piața Prim-Com S.A., în persoana Ioanei-Rodica Proștean.

Recomandarea editoruluiCine este Ciobanu Radu Dumitru, noul director al Piața Prim-Com SA Mediaș

Loredana Bențan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *