Transgaz Mediaș cumpără servicii de alimentare cu energie electrică și instalații electrice la SRM Mănăstirea Buciumeni în valoare de 30.000 euro

SNTGN Transgaz Mediaș S.A. a publicat vineri, 20 ianuarie, în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice) un anunț de cumpărare directă de servicii de alimentare cu energie electrică și instalații electrice la SRM Mănăstirea Buciumeni, județul Galați, valoarea estimată a contractului fiind de 134.635 RON, adică aproximativ 30.000 de euro fără TVA.

Foto via © Shutterstock.com

Potrivit anunțului din SEAP, preluat de infocentrum.ro, data limită de depunere a ofertelor este 6 februarie 2017, iar documentația se poate solicita prin email la adresa [email protected] Oferta tehnică și financiară poate fi transmisă prin e-mail (cu condiția să nu depășească 8MB), fax sau poștă.

Condiții de participare la licitație

Conform anunțului citat, condițiile contractuale sunt cele de mai jos:

Conform modelului de contract atașat la documentația tehnică; Termen maxim de execuție 1 lună de la primirea ordinului de începere. Valabilitatea contractului este de 24 luni. Valoarea estimată cuprinde și cheltuieli diverse și neprevăzute în cuantum de 10%. Ofertantul câștigător va încheia o asigurare care să cuprindă toate riscurile care ar putea sa apara cu privire la lucrarile executate, utilaje, echipamente, material, personal propriu a carei valoare sa fie cel putin egala cu valoarea contractului. Asigurarea este obligatorie si se va prezenta inainte sau la data semnarii contractului de executie.

Companiile interesate să depună o ofertă trebuie să îndeplinească următoarele condiții

– Se va prezenta formularul cu informatiile generale ale firmei participante la selectia de oferte
– Firmele participante sa detina pozitii de catalog SEAP valide

Ofertantul va prezenta:

– Atestat de tip Be – pt. instalatii electrice de 0,4 KW sau echivalent, emis de ANRE, conform Ordinului 45/07.09.2016;
– Atestat INSEMEX – GANEx – conf. Ordinului 392/2007, privind aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind prevenirea exploziilor pt. proiectarea, montarea si punerea in functiune, utilizarera, repararea si ibntretinerea instalatiilor tehnice care fubctioneaza in atmosphere explosive”;
– Autorizatie pt. executia de instalatii de detective, avertizare si stingere la incendiu eliberata de MAI-Inspectoratul General pt. Situatii de Urgenta prin Centrul National pt. Securitate la Incendiusi Protectie Civila, conform Ordinului 87/2010;
-Licenta eliberata de Inspectoratul General; al Politiei Romane, conform legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pt. executie de lucrari in domeniu.

Contact Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA MediașPiața C.I. Motaș, nr 1, Mediaș, 551030, România , Punct(e) de contact: Mihu Maria , Tel. +4.0269.803.169, Email: [email protected], Fax: +40 269831627

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *